รางวัลที่เราได้รับ

Market Share Award 2021 (Medium Market) N0.1

President Award 2021 Upcountry Dealer (Medium Market) N0.1

President Award 2020 No. 2

ปี 2563 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 อันดับที่ 2 "President Award 2020 No. 2"

EXCELLENCE BODY & PAINT PERFORMMANCE AWORD 2019

ปี 2562 ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังยอดเยี่ยมแห่งปี "EXCELLENCE BODY & PAINT PERFORMMANCE AWORD 2019"

Over 1,000 units Contribution Award 2019

ปี 2562 ยอดจัดจำหน่ายมากกว่า 1,000 คัน ปี 2019 "Over 1,000 units Contribution Award 2019"

President Award 2019 No. 1

ปี 2562 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 อันดับที่ 1 "President Award 2019 No. 1"

President Award 2018 No. 1

ปี 2561 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 อันดับที่ 1 "President Award 2018 No. 1"

President Award 2017 N0.2

ปี 2560 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 อันดับที่ 2 "President Award 2017 No. 2"

Rookie Award of the Year 2015

ปี 2558 ผู้จำหน่ายรายใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 

Best SSI Score Awaed 2015 Upcountry

Best SSI Score Awaed 2015 Upcountry 

คะแนนความพึงพอใจด้านการขายแห่งปี 2015 อันดับที่ 1 ของประเทศ