ไทรทัน แอทลีท ใหม่

เริ่มต้น 985,000 บาท

ติดต่อสอบถามคลิก

ไทรทัน แอทลีท ใหม่

รุ่น

ราคา

ดับเบิ้ล แค็บ 4WD ATHLETE AT 1,156,000 บาท

- ราคารถมาตรฐาน 1,124,000 บาท
- ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษพร้อมติดตั้ง* 32,000 บาท

รุ่น

ราคา

ดับเบิ้ล แค็บ พลัส ATHLETE GT AT 985,000 บาท

- ราคารถมาตรฐาน 953,000 บาท
- ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษพร้อมติดตั้ง* 32,000 บาท

(เฉพาะสีขาว WHITE DIAMOND / BLACK ROOF เพิ่ม 10,000 บาท)
*ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษดังกล่าวมิใช่อุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งจากโรงงาน แต่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ ซึ่งจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้จำหน่าย (รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดโบรชัวร์